بخش بازرگانی

بازدید : 1943   |      

کار گروه آرک در زمینه بازرگانی ، صادرات و واردات آمادگی همکاری با تجار و تولیدکنندگان و شرکت های منطقه اوراسیا را اعلام میدارد .

کار گروه آرک در زمینه بازرگانی ، صادرات و واردات آمادگی همکاری با تجار و تولیدکنندگان و شرکت های منطقه اوراسیا را اعلام میدارد .