نمایشگاه آرویک 6 در ایروان ارمنستان ( تخصصی صنعت - معدن - پتوروشیمی - نفت و گاز )

نمایشگاه آرویک 6 در ایروان ارمنستان ( تخصصی صنعت - معدن - پتوروشیمی - نفت و گاز )

 

با توجه به توانمندی محصولات تخصصی صنایع و معادن و همچنین پترو شیمی و نفت و گاز و نیز تولیدات ایرانی جهت ارایه به مردم اوراسیا نمایشگاهی با هدف فروش و ورود به بازار های کشورهای اوراسیا و CIS (بعد از توافقات ایران و اوراسیا ) ، به مدت 4 روز در تاریخ 10 الی 13 خرداد 1399 داشته و از تمامی تولید کنندگان و توزیع کنندگان محصولات مرتبط به محصولات صنایع و معادن و همچنین پترو شیمی و نفت و گاز جهت شرکت در این نمایشگاه دعوت بعمل می آید .

شماره روابط عمومی نمایشگاه :
09358159985

نظر بدهید