بخش اعزام هیات تجاری

بازدید : 8715   |      

کارگروه آرک با انتخاب تجار و اعزام به مناطق مختلف در جهت بازدید و ملاقات با بازار هدف در کشورهای مختلف قصد گسترش تجارت و روابط بین الملل را دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره دفتر مرکزی تماس حاصل بفرمایید .


کار گروه آرک با انتخاب تجار و اعزام به مناطق مختلف در جهت بازدید و ملاقات با بازار هدف در کشورهای مختلف قصد گسترش تجارت و روابط بین الملل را دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره دفتر مرکزی تماس حاصل بفرمایید .