بخش نمایشگاهی

بازدید : 8929   |      

کارگروه آرک در سال 2012 و 2013 بصورت پاویونی در نمایشگاه های ارمنستان قدم به عرصه نمایشگاه های بین المللی گذاشته و پس از آن با نمایندگی هایی که در نمایشگاه دریافت نمود بازرگانی بین المللی خود را گسترش داد ، و در سال 1396 در شهر مشهد ایران با برگزاری نمایشگاه تخصصی سلامت و زیبایی پرنسا با همکاری گروه سکو حرکتی جدید در زمینه برگزاری نمایشگاه ها رو رقم زد ، و اکنون در ماه اردیبهشت 1398 ( may 2019 ) با حمایت دولت ارمنستان – شهرداری ایروان و اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با نظارت سفارت ایران در ارمنستان نمایشگاهی برای تجار و صنایع ایران برپا می کند .


بخش نمایشگاهی :

کارگروه آرک در سال 2012 و 2013 بصورت پاویونی در نمایشگاه های ارمنستان قدم به عرصه نمایشگاه های بین المللی گذاشته و پس از آن با نمایندگی هایی که در نمایشگاه دریافت نمود بازرگانی بین المللی خود را گسترش داد ، و در سال 1396 در شهر مشهد ایران با برگزاری نمایشگاه تخصصی سلامت و زیبایی پرنسا با همکاری گروه سکو حرکتی جدید  در زمینه برگزاری نمایشگاه ها رو رقم زد ، و اکنون در ماه اردیبهشت 1398 ( may 2019 ) با حمایت دولت ارمنستان – شهرداری ایروان و اتاق بازرگانی  مشترک ایران و ارمنستان با نظارت سفارت ایران در ارمنستان نمایشگاهی برای تجار و صنایع ایران برپا می کند .

 ** در عرصه امروزی ابزار نمایشگاهی برای برندینگ ، تبلیغات و مارکتینگ بهترین و کم هزینه ترین راه ارتباطی تجار باهم دیگر می باشد .

کارگروه آرک بر اساس شناخت قوانین مارکتینگ برای شرکت هایی که قصد حضور در منطقه اوراسیا را دارند با برنامه ریزی دقیق در جهت فروش بیشتر اقدامات لازم را محیا میکند .

 ** اعتقاد ما این است که هزینه بدون بازدهی کار اشتباه است و در صورتی روشی بازدهی خواهد داشت که از تجربیات ، بهترین استفاده را انجام داده و همیشه با نوآوری و برنامه ریزی دقیق  قدم به عرصه تجارت بگذاریم .