نمایشگاه آرویک 2019 در ایروان ارمنستان

نمایشگاه آرویک 2019 در ایروان ارمنستان


مایشگاه اوراسیا در ایروان ارمنستان با حضور شرکت های ایرانی در حوزه کشورهای cis در تاریخ 14 الی 17 اردیبهشت 1398
 
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت نمایشگاه آرویک 2019 مراجعه کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظر بدهید