پروژه ها

اعزام هیات تجاری به ارمنستان ( ساختمانی )

اعزام هيات تجاری و نشست تخصصی در ارمنستان در پایتخت ارمنستان شهر ایروان (اردیبهشت ماه 1401 - ظرفیت محدود ) ایونت خصوصی و تخصصی و بین المللی در محل برگزاری در برج مجلل تجاری مرکز شهر ایروان - جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 09358159985