نمایشگاه بین المللی ایروان ارمنستان - پاویون محصولات ایرانی

نمایشگاه بین المللی ایروان ارمنستان - پاویون محصولات ایرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاویون توانمندی محصولات ایرانی  در نمایشگاه بین المللی ایروان ارمنستان

19 الی 21 مهر ماه 1398

شماره روابط عمومی  09358159985

نظر بدهید