نمایشگاه تخصصی و VIP آرویک 2021 ارمنستان

نمایشگاه تخصصی و VIP آرویک 2021 ارمنستان

نمایشگاه VIP و تخصصی آرویک 2021

ایروان - ارمنستان

27  و  28  شهریور ماه  1400

VIP and Speciallized Exhibition ( Arevik 2021 )

18 - 19 SEP , 2021

Yerevan-Armenia

 

 

این نمایشگاه با هدف گسترش فروش ، ورود و توسعه بازار به کشورهای اوراسیا و CIS به مدت 2 روز  در تاریخ 27  و 28 شهریور  ماه  1400بصورتVIP  و B2B برگزار خواهد شد و از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت شرکت در این نمایشگاه تخصصی دعوت بعمل می آید . بازدید کنندگان تخصصی و با دعوت نامه حضور خواهند داشت .

نظر بدهید