چهارمین اجلاس پویش صادرات ایده آل (نمایشگاه تخصصی و VIP ) در ارمنستان

چهارمین اجلاس پویش صادرات ایده آل (نمایشگاه تخصصی و VIP ) در ارمنستان

 

چهارمین اجلاس پویش صادرات ایده آل (نمایشگاه تخصصی و VIP ) در ارمنستان

ایروان - ارمنستان

17 و  18 مهر ماه  1400

VIP and Speciallized Exhibition ( Arevik 2021 )

9 - 10 OCT , 2021

Yerevan-Armenia

 

 

این نمایشگاه و نشست های تخصصی با هدف گسترش فروش ، ورود و توسعه بازار به کشورهای اوراسیا و CIS به مدت 2 روز  در تاریخ 17 و 18 مهر ماه  1400بصورتVIP  و B2B برگزار خواهد شد و از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت شرکت در این نمایشگاه تخصصی دعوت بعمل می آید . بازدید کنندگان تخصصی و با دعوت نامه حضور خواهند داشت .

 

 

 

نظر بدهید