نمایشگاه موادغذایی ، کشاورزی ، دامپروری و شیلات ماکو

نمایشگاه موادغذایی ، کشاورزی ، دامپروری و شیلات ماکو

نمایشگاه مواد غذایی ، کشاورزی ، دامپروری و شیلات ماکو
16 الی 18 شهریور ماه 1401
منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی

نظر بدهید