نمایشگاه بازرگانی و بین المللی قشم

نمایشگاه بازرگانی و بین المللی قشم

نمایشگاه بین المللی و بازرگانی ایران قطر در جزیره قشم در تاریخ 19 الی 23 دی ماه ، بدون محدودیت حضور اصناف مختلف ، و فروش آزاد می باشد
09120187304

نظر بدهید

خدمات شرکت مرتبط