نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ساختمان ارمنستان

نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ساختمان ارمنستان

نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ساختمان و دکوراسیون در تاریخ 29 الی 31 اردیبهشت 1402 ، نمایشگاه سالیانه و بین المللی است و تعداد غرفه های سهمیه ایران محدود می باشد
09120187304

نظر بدهید

خدمات شرکت مرتبط