اعزام هیات تجاری به ترکیه

اعزام هیات تجاری به ترکیه

اعزام هیات تجاری تخصصی گروه ساختمانی به استانبول ترکیه

- بازدید از بازار ساختمان

- بازدید از پروژه های کلان در حال ساخت

- نشست با انجمن انبوه سازان ترکیه

- نشست با تامین کننده بین لمللی محصولات ساختمانی ترکیه

25 الی 28 اردیبهشت

09120187304

نظر بدهید