شناختی از اوراسیا و کشورهای مشترک المنافع

بنا به تاکید اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان نسبت به حضور تجار ایرانی  در نمایشگاه ارمنستان می باشد ، لازم به اطلاع رسانی می باشد در صورت تمایل به حضور جهت شناخت بازار ارمنستان و نیز آشنایی با روابط بین ایران و اوراسیا اعلام حضور بفرمایید .
با تشکر 
بازرگانی آرک
شماره روابط عمومی
0935815998

نظر بدهید