افزایش اعتبار ریال در جوامع بین الملل

افزایش اعتبار «ریال» با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا

نظر بدهید