شرکت تولیدی جلفا مهر ارس

 

شرکت تولیدی چسب های صنعتی جلفا مهر ارس با سابقه چندین ساله در جلفا

http://www.jolfamehraras.com/