شرکت تولیدی مواد غذایی جوی فود

 

شرکت تولیدی مواد غذایی جوی فود

با سابقه تولید و فروش در ایران و کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و کشورهای اوراسیا
http://joyfood.am/