شرکت تولیدی برنج ایرانی غلام عباس فلاح و پسران

 

شرکت تولیدی برنج ایرانی غلام عباس فلاح و پسران

از سال 1329 هجري شمسي در شهر فريدون كنار كسب و كار خود را در زمينه فروش برنج به سراسر ايران آغاز نمود و با توجه به تخصص و تجربه اي بدست آمده به عنوان يكي از معتبرترين محصولات شناخته شده و مورد اعتماد مردم و اقشار مختلف می باشد .

https://bazarganifallah.com/home