فوق تخصص دندان پزشک و زیبایی دندان دکتر طلوع

 

شرکت ایرانیان بهبود سیر سینا با نشان سینا مدتور با هدف تسهیل گری خدمات نوین طبی در کشور ایران و انتقال متقضیان خدمات به مراکز تخصصی و ارائه خدمات سیاحتی سلامت فعالیت خود را از حدود سه سال قبل آغاز نموده و تاکنون در حدود نزدیک به 2000 بیمار از کشور افغانستان را در ایران پذیرا بوده است. شرکت سینا مد تور با مدیریت عمومی دکتر امیرحسین طلوع و با زیرساخت کاملا طبی فعالیت خود را آغاز نموده و سپس مجوزات لازم را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سپس وزارت خارجه دریافت نموده و هم اکنون مفتخر است که به شکل کاملا تخصصی مراحل دریافت ویزای تی (T) یعنی ویزای درمانی توسط این شرکت انجام می گردد. مدیریت این شرکت برای آشنایی با مردم رنج دیده افغانستان مدت شش ماه در افغانستان اقامت گزید تا بتواند نیازهای واقعی بیماران را شناخته و بهترین خدمات را در اختیار آنان قرار دهد. امید است بتوانیم مرحمی بر دردمندی lمریضان کشور دوست و همسایه و همزبانمان، افغانستان باشیم.

https://www.sinamedtour.com/