کارگروه آرک در سال 2012 و 2013 بصورت پاویونی در نمایشگاه های ارمنستان قدم به عرصه نمایشگاه های بین المللی گذاشته و پس از آن با نمایندگی هایی که در نمایشگاه دریافت نمود بازرگانی بین المللی خود را گسترش داد ، و در سال 1396 در شهر مشهد ایران با برگزاری نمایشگاه تخصصی سلامت و زیبایی پرنسا با همکاری گروه سکو حرکتی جدید در زمینه برگزاری نمایشگاه ها رو رقم زد ، و اکنون در ماه اردیبهشت 1398 ( may 2019 ) با حمایت دولت ارمنستان – شهرداری ایروان و اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با نظارت سفارت ایران در ارمنستان نمایشگاهی برای تجار و صنایع ایران برپا می کند .

خدمات شرکت