شرکت تولیدی و صادراتی پسته آلا تجارت بین الملل

 

شرکت مدیریت صادرات آلا تجارت بین الملل با سابقه طولانی فعالیت در حوزه های مشاوره، بازاریابی و فروش داخلی و بازرگانی خارجی مجموعه ای فعال در زمینه تجارت داخلی و بین الملل و با استفاده از کارشناسان متخصص، در راستای رسالت خود همراه شرکت های بسیاری در ورود به بازار های جهانی بوده است و در این راه به عنوان مشاور، نماینده یا توزیع کننده نقش خود را ایفا کرده و خواهد کرد.

https://aalaemc.com/aala/Home